Vill du veta mer om våra HRxAI-Sprintar? Kontakta oss så berättar vi mer!

Vill du veta mer om våra HRxAI-Sprintar? Kontakta oss så berättar vi mer!

HR x AI-Sprint

Ta steget och hjälp din organisation att förstå hur AI kan skapa värde för HR-processer och medarbetarupplevelsen.   

I sprinten ligger fokus på att skapa förståelse kring vilket värde AI kan skapa i just er organisation och er medarbetar-resa samt viktiga aspekter kring användandet av AI att ta i beaktning ur ett helhetsperspektiv.

Nya datum för mixade grupper kommer till våren! Ifall du är intresserad av att delta eller genomföra en sprint i din organisation. Hör av dig så berättar vi mer.

En robot utklippt i papper på en grön bakgrund
En robot utklippt i papper på en grön bakgrund

Några som sprintat med oss

Några som sprintat med oss

Några som sprintat med oss

OM SPRINTEN

Upplägg och omfattning

Under denna sprint får deltagare inspiration och kunskap kring såväl möjligheter som fallgropar som en AI-driven organisation bör beakta för att skapa värde i sin medarbetarupplevelse. Genom en serie interaktiva och engagerande moment får deltagarna sedan skapa konkreta, värdeskapande och HR-specifika koncept som möter verkliga behov.

Sprinten utgår ifrån beprövade designmetoder och workshopmetodik. Momenten har specialanpassats för att utbilda kring möjligheter och fallgropar med AI samt för att identifiera realiserbara och värdeskapande AI-koncept inom HR-området.

Under sprinten skapar deltagarna en samsyn kring utmaningar inom medarbetarresan från både interna och medarbetarperspektiv. De arbetar sedan vidare med utvalda delar av medarbetarresan, delar erfarenheter och identifierar behov samt prioriterar utmaningar.

Utifrån dessa insikter och prioriteringar genererar de sedan
innovativa idéer och AI-koncept med potential att skapa värde. Vidare utforskas metoder för att utvärdera AI-idéer baserat på komplexitet, tillgänglig data och användarvärde. Deltagarna introduceras även till hur en AI-lösning kan börja testas och vilka frågor som behöver besvaras för att säkerställa framgången med AI-projektet.

Under sprinten skapar deltagarna en samsyn kring utmaningar inom medarbetarresan från både interna och medarbetarperspektiv. De arbetar sedan vidare med utvalda delar av medarbetarresan, delar erfarenheter och identifierar behov samt prioriterar utmaningar.

Utifrån dessa insikter och prioriteringar genererar de sedan innovativa idéer och AI-koncept med potential att skapa värde. Vidare utforskas metoder för att utvärdera AI-idéer baserat på komplexitet, tillgänglig data och användarvärde. Deltagarna introduceras även till hur en AI-lösning kan börja testas och vilka frågor som behöver besvaras för att säkerställa framgången med AI-projektet.

Grupp med folk som samtalar
Grupp med folk som samtalar
Grupp med folk som samtalar

Anpassad för HR-professionals

Sprintens upplägg och dess frågeställningar är anpassade för HR-professionals och utgår ifrån medarbetarresan.

Detta upplägg möjliggör för deltagare från olika organisationer att jobba med gemensamma utmaningar och möjligheter och i processen även lära sig av varandra.

Även om alla organisationer har sina unika utmaningar så påverkar Generativ AI (ex. ChatGPT) många organisationer på liknande sätt.

Föredrag: Bli en AI-driven organisation

AI-drivna organisationer kan göra nya saker, erbjuda nya tjänster, och utföra arbetet på nya sätt. Men exakt hur ser dessa möjligheter ut? Vad bör man beakta för att tillvarata AIs möjligheter som del av digitaliseringsprojekt, och var finns fallgroparna?

I sprintens inledande föredrag ger Mikael Wiberg – professor i informatik vid Umeå Universitet – 10 råd för att arbeta med AI-driven verksamhetsutveckling, samt beskriver en metod för att kontinuerligt arbeta med analys av eventuella fallgropar.

Föredraget sträcker sig från såväl verksamhetsaspekter som mål, strategier och arbetsdelning, till frågor om etik och informationssäkerhet.

De AI-koncept som tas fram under sprinten kommer att prioriteras, utvärderas och detaljeras så att det blir enkelt att ta nästa steg – att skapa och testa en första prototyp.

Hur prototypen bör utformas beror på koncept och frågeställning. Det primära målet är att komma igång att testa för att lära sig vad som fungerar och skapa en organisation som är engagerad och motiverad att lära sig och utvecklas tillsammans med teknologin.

Förutom stöd av Daresays workshopledare ges även tillgång till ett stort kompetensnätverk av experter inom Knightec med erfarenhet av att bygga fungerande prototyper och färdiga lösningar med AI.

Kvinna som presenterar inför en liten grupp
Kvinna som presenterar inför en liten grupp
Kvinna som presenterar inför en liten grupp
Kvinna som presenterar inför en liten grupp
Kvinna som presenterar inför en liten grupp
Kvinna som presenterar inför en liten grupp

Från idé till testning

De AI-koncept som tas fram under sprinten kommer att prioriteras, utvärderas och detaljeras så att det blir enkelt att ta nästa steg – att skapa och testa en första prototyp.

Hur prototypen bör utformas beror på koncept och frågeställning. Det primära målet är för organisationer att komma igång med AI för att lära sig vad som fungerar och inte samt skapa engagemang och motivation för att lära sig och utvecklas inom AI och HR-området.

Förutom stöd av deltagande workshopledare ges även tillgång till ett stort kompetensnätverk av AI-experter med erfarenhet av att bygga både prototyper och färdiga lösningar med AI.

De AI-koncept som tas fram under sprinten kommer att prioriteras, utvärderas och detaljeras så att det blir enkelt att ta nästa steg – att skapa och testa en första prototyp.

Hur prototypen bör utformas beror på koncept och frågeställning. Det primära målet är att komma igång att testa för att lära sig vad som fungerar och skapa en organisation som är engagerad och motiverad att lära sig och utvecklas tillsammans med teknologin.

Förutom stöd av Daresays workshopledare ges även tillgång till ett stort kompetensnätverk av experter inom Knightec med erfarenhet av att bygga fungerande prototyper och färdiga lösningar med AI.

Om Daresay och vårt tankesätt

Daresay är en design- och innovationsstudio med lång erfarenhet av att hjälpa organisationer att skapa innovativa digitala tjänster med ett människo-centrerat perspektiv. I dessa processer har vi faciliterat sprintar och workshops med många olika typer av organisationer och branscher. I våra två kontor sitter 70 passionerade utvecklare och designers som sätter människan i centrum, använder beprövade processer och hela tiden försöker se möjligheter med ny teknik.

Med denna sprint vill vi erbjuda en helhetsupplevelse som hjälper HR professionals att skapa samsyn och planera en väg framåt i sin respektive organisation och/eller team. I denna kreativa sprint är alla idéer välkomna och vi ser vi till att alla får komma till tals och bidra med sina perspektiv.

Daresay är en design- och innovationsstudio med lång erfarenhet av att hjälpa organisationer att skapa innovativa digitala tjänster med ett människo-centrerat perspektiv. I dessa processer har vi faciliterat sprintar och workshops med många olika typer av organisationer och branscher. I våra två kontor sitter 70 passionerade utvecklare och designers som sätter människan i centrum, använder beprövade processer och hela tiden försöker se möjligheter med ny teknik.

Med denna sprint vill vi erbjuda en helhetsupplevelse som hjälper er grupp att skapa samsyn och planera en väg framåt. I denna kreativa sprint är alla idéer välkomna och vi ser vi till att alla får komma till tals och bidra med sina perspektiv.

Rum med grupper av folk som samtalar
Rum med grupper av folk som samtalar
Rum med grupper av folk som samtalar

DETTA INGÅR

Två kvinnor håller i en lunchpresentation
Två kvinnor håller i en lunchpresentation

Föredrag: Bli en AI-driven organisation

Sprinten påbörjas med ett, för sprinten, specifikt framtaget föredrag av och med Mikael Wiberg, professor i informatik vid Umeå Universitet.

Kvinna presenterar idéer från post-it lappar på en whiteboard
Kvinna presenterar idéer från post-it lappar på en whiteboard

Skräddarsydd process med erfarna facilatorer

Våra workshopledare tar deltagarna genom de olika momenten och säkerställer att det blir en engagerande, inkluderade och rolig upplevelse för alla.

Närbild på en hand som håller i ett lila kort kring AI
Närbild på en hand som håller i ett lila kort kring AI

Fysiska idékort & workshopmallar

Under sprinten använder vi oss av anpassade metoder, mallar och en "Tänk om"-kortlek med 32 idékort som har visat sig vara utmärkta verktyg för att ta fram nytänkande AI-idéer.

Bild på två personer från sidan som samtalar om post-it uppsatta på en vägg
Bild på två personer från sidan som samtalar om post-it uppsatta på en vägg
Bild på två personer från sidan som samtalar om post-it uppsatta på en vägg

AI-koncept redo att börja prototypas

För att börja omsätta vad ni lärt er om att bli en AI-driven HR funktion så kommer ni i slutet av sprinten ha ett AI-koncept redo att ta vidare för testning i er organisation eller i ert team.

Några ord från våra deltagare

Jättetrevligt att ni var två som faciliterade det! Bra team! Man kände sig inpirerad och trygg genom allt.

Jättetrevligt att ni var två som faciliterade det! Bra team! Man kände sig inpirerad och trygg genom allt.

Bra grupp, fin sammanhållning och värme. Ledarna skötte tidsplanen galant och fungerade som bra moderatorer.

Bra grupp, fin sammanhållning och värme. Ledarna skötte tidsplanen galant och fungerade som bra moderatorer.

Underbart, inspirerande och superkul, tack för bjussighet och roliga dagar!

Underbart, inspirerande och superkul, tack för bjussighet och roliga dagar!

Älskar interaktiviteten.

NI ÄR GRYMMA!!! Efter att ha faciliterat grupper i snart 15 år vet jag hur förlösande det kan vara för gruppen när ledarna kompletterar varandra, något jag upplever att ni verkligen gör. Ni är inlyssnande, sjukt duktiga på att driva processen framåt och inspirerande och trovärdiga i ert engagemang och tro på syftet med utbildningen och vald metodik

NI ÄR GRYMMA!!! Efter att ha faciliterat grupper i snart 15 år vet jag hur förlösande det kan vara för gruppen när ledarna kompletterar varandra, något jag upplever att ni verkligen gör. Ni är inlyssnande, sjukt duktiga på att driva processen framåt och inspirerande och trovärdiga i ert engagemang och tro på syftet med utbildningen och vald metodik

Efter att ha faciliterat grupper i snart 15 år vet jag hur förlösande det kan vara för gruppen när ledarna kompletterar varandra, något jag upplever att ni verkligen gör. Ni är båda inlyssnande, sjukt duktiga på att driva processen framåt och inspirerande och trovärdiga i ert engagemang och tro på syftet med utbildningen och vald metodik

Jag är väldigt glad att jag deltog, det var superkul och ni båda är grymma!!

Grym dynamik mellan er & fantastiskt engagemang i gänget!

Jag är väldigt glad att jag deltog, det var superkul och ni båda är grymma!!

Älskar interaktiviteten!

Älskar interaktiviteten!

Grym dynamik & fantastiskt engagemang i gänget!

Säg hej till några av våra workshopledare 👋

Fredrik Johansson

Workshopledare

Fredrik är designledare med mångårig erfarenhet av att hjälpa organisationer att skapa innovativa digitala lösningar och facilitera förändringsarbete.

Fredrik är designledare med mångårig erfarenhet av att hjälpa organisationer att skapa innovativa digitala lösningar och facilitera workshops.

Sara Breman

Workshopledare

Sara har lång erfarenhet av skapa och utveckla HR-processer och brinner för att utveckla organisationers medarbetaruppelvelse.

Mikael Wiberg

Professor & Föreläsare

MIkael är professor i informatik och har bland annat studerat hur AI används inom vården och leder nu ett AI-projekt inom forskningsprogrammet WASP-HS med fokus på självkörande bussar.

MIkael är professor i informatik och har bland annat studerat hur AI används inom vården och leder nu ett AI-projekt inom forsknings-programmet WASP-HS där fokus ligger på självkörande bussar.

PRIS

HRxAI-sprint med deltagare från olika organisationer

6 900

SEK/person
exkl. moms

För en HRxAI-sprint inom er egen organisation så skräddarsyr vi upplägget efter era behov. Hör av dig så kan vi diskutera ett upplägg som passar er.

Ett heldagstillfälle i Stockholm, Göteborg eller Umeå

Praktiska moment och anpassade verktyg

Föreläsning av professor inom AI

Föreläsning om AI-Prototyping av Daresay

Helt anpassad för HR-professionals

Strategier för implementering av AI-koncept

Metoder och mallar att arbeta vidare med.

Hälsosam och energirik lunch, dryck och fika

Då ingår bland annat

PRIS

Pris för sprint med deltagare från olika organisationer

6 900

SEK/person (exkl. moms)

För en HRxAI-sprint inom er egen organisation så skräddarsyr vi upplägget efter era behov. Hör av dig så kan vi diskutera ett upplägg som passar er.

Då ingår bland annat

En heldag i Stockholm, Göteborg eller Umeå.

Praktiska moment och anpassade verktyg

Föreläsning av professor i informatik vid Umeå Universitet

Föreläsning om AI-prototyping av Design Lead på Daresay

Helt anpassad för HR-professionals

Strategier för implementering av AI-koncept

Metoder och mallar att ta vidare till ditt team/organisation

Hälsosam och energirik lunch, dryck och fika

PRIS

HRxAI-sprint med deltagare från olika organisationer

6 900

SEK/person (exkl. moms)

För en HRxAI-sprint inom er egen organisation så skräddarsyr vi upplägget efter era behov. Hör av dig så kan vi diskutera ett upplägg som passar er.

Då ingår bland annat

Ett heldagstillfälle i Stockholm, Göteborg eller Umeå.

Praktiska moment och anpassade verktyg

Föreläsning av professor i informatik vid Umeå Universitet

Föreläsning om AI-prototyping av Design Lead på Daresay

Helt anpassad för HR-professionals

Strategier för implementering av AI-koncept

Metoder och mallar att ta vidare till ditt team/organisation

Hälsosam och energirik lunch, dryck och fika

FRÅGOR & SVAR

Vilka kan delta?

AI-sprinten är anpassad för HR-professionals och kräver god förståelse för HR-processer. Sprinten passar alla inom HR som är nyfikna på och vill förstå möjligheterna på AI. Du behöver inte vara anställda inom ett HR-team utan kan arbeta som HR-konsult eller liknande.

Vad kostar det?

6 900 kr/person (exkl. moms) för sprintar med deltagare från olika organisationer. För sprintar inom er egen organisation så skräddarsyr vi upplägg.

Vad händer efter sprinten?

Efter sprinten så kommer du sett möjligheterna med AI inom HR och identifierat var din organisation kan börja testa. Vill ni ha stöd i den processen så hjälper gärna vi gärna till med expertkompetens och råd. Jobbar du inom en kommun eller civilsamhällesorganisaton finns även möjligheten att ta steget och ansöka om stöd från Vinnovas program "Starta er AI-resa". Kontakta oss gärna för mer information kring det.

När är sprinten?

Nya sprint-datum kommer till våren. Anmäl intresse så hör vi av oss när det börjar närma sig.

Var hålls sprinten?

Anmäl intresse så hör vi av oss när det börjar närma sig.

HÖR AV DIG!

Är du intresserad av att veta mer om denna sprint eller anmäla intresse? Hör av dig till oss så återkopplar en av våra workshopledare och svarar på dina frågor eller föreslår en tid för ett kostnadsfritt möte. Om du hellre tar det över mail eller telefon kan du kontakta Sara på sara@highfivehr.se eller 076-2021636.

Är du intresserad av att veta mer eller anmäla dig?
Hör av dig till oss så återkopplar våra workshopledare och svarar på dina frågor. Om du hellre tar det över telefon så kan du slå Sara en signal på 076-2021636.