👋 Hej! Här kan du läsa om våra AI-sprintar. Har du frågor så får du gärna kontakta oss så berättar vi mer.
👋 Hej! Här kan du läsa om våra AI-sprintar. Har du frågor så får du gärna kontakta oss så berättar vi mer.
👋 Hej! Här kan du läsa om våra AI-sprintar. Har du frågor så får du gärna kontakta oss så berättar vi mer.

AI-Sprint

Samla teamet i denna AI-inriktade designsprint och ta första steget mot att bli en nytänkande organisation som ser och skapar värde med AI.

I sprinten ligger fokus på att skapa förståelse kring vilket värde AI kan skapa i just er organisation, viktiga aspekter att ta i beaktning ur ett helhetsperspektiv och sätta ramarna för er första AI-lösning.

En robot utklippt i papper på en grön bakgrund
En robot utklippt i papper på en grön bakgrund

Några som sprintat med oss

Några som sprintat med oss

Några som sprintat med oss

OM SPRINTEN

Upplägg och omfattning

Under denna sprint får deltagare inspiration och kunskap kring såväl möjligheter som fallgropar som en AI-driven organisation bör beakta för att skapa värde. Genom en serie interaktiva och engagerande moment får deltagarna sedan skapa konkreta, värdeskapande och verksamhetsspecifika koncept som möter verkliga behov.

Sprinten utgår ifrån beprövade designmetoder och workshopmetodik. Momenten har specialanpassats för att utbilda kring möjligheter och fallgropar med AI samt för att identifiera realiserbara och värdeskapande AI-koncept.

Tillfälle 1 fokuserar på den egna organisation för att identifiera behov och prioritera utmaningar. Utifrån insikterna får ni sedan genom kreativa moment ta fram och diskutera innovativa idéer och AI-koncept.

Tillfälle 2 syftar till att förfina era koncept och utvärdera dem utifrån komplexitet, tillgänglig data och användarvärde. Avslutningsvis sätts en testplan för hur ett prioriterat koncept kan börja testas och ringa in vilka frågor som ska besvaras för att komma igång med att bli en AI-driven organisation.

Grupp med folk som samtalar
Grupp med folk som samtalar
Grupp med folk som samtalar

Anpassad för er organisation

Sprinten och dess frågeställningar anpassas beroende på den organisation som deltar och var kunskapsnivån ligger idag.

Exempelvis har tidigare sprintar med industribolag fokuserat mer på produktionsprocesser där det idag blir allt billigare och enklare att samla in och använda processdata, bilder och video för att automatisera planering, övervakning, inspektion och kontroll av olika sektioner i produktionen.

Även om alla organisationer har sina unika utmaningar så påverkar Generativ AI (som ChatGPT) många organisationer på liknande sätt. Exempelvis öppnas det nu upp möjligheter inom HR, försäljning och kundservice.

Föredrag: Digitalisering med AI

AI-drivna organisationer kan göra nya saker, erbjuda nya tjänster, och utföra arbetet på nya sätt. Men exakt hur ser dessa möjligheter ut? Vad bör man beakta för att tillvarata AIs möjligheter som del av digitaliseringsprojekt, och var finns fallgroparna?

I sprintens inledande föredrag ger Mikael Wiberg – professor i informatik vid Umeå Universitet – 10 råd för att arbeta med AI-driven verksamhetsutveckling, samt beskriver en metod för att kontinuerligt arbeta med analys av eventuella fallgropar.

Föredraget sträcker sig från såväl verksamhetsaspekter som mål, strategier och arbetsdelning, till frågor om etik och informationssäkerhet.

De AI-koncept som tas fram under sprinten kommer att prioriteras, utvärderas och detaljeras så att det blir enkelt att ta nästa steg – att skapa och testa en första prototyp.

Hur prototypen bör utformas beror på koncept och frågeställning. Det primära målet är att komma igång att testa för att lära sig vad som fungerar och skapa en organisation som är engagerad och motiverad att lära sig och utvecklas tillsammans med teknologin.

Förutom stöd av Daresays workshopledare ges även tillgång till ett stort kompetensnätverk av experter inom Knightec med erfarenhet av att bygga fungerande prototyper och färdiga lösningar med AI.

Kvinna som presenterar inför en liten grupp
Kvinna som presenterar inför en liten grupp
Kvinna som presenterar inför en liten grupp
Kvinna som presenterar inför en liten grupp
Kvinna som presenterar inför en liten grupp
Kvinna som presenterar inför en liten grupp

Från idé till testning

De AI-koncept som tas fram under sprinten kommer att prioriteras, utvärderas och detaljeras så att det blir enkelt att ta nästa steg – att skapa och testa en första prototyp.

Hur prototypen bör utformas beror på koncept och frågeställning. Det primära målet är att komma igång att testa för att lära sig vad som fungerar och skapa en organisation som är engagerad och motiverad att lära sig och utvecklas tillsammans med teknologin.

Förutom stöd av Daresays workshopledare ges även tillgång till ett stort kompetensnätverk av AI-experter inom Knightec med erfarenhet av att bygga fungerande prototyper och färdiga lösningar med AI.

De AI-koncept som tas fram under sprinten kommer att prioriteras, utvärderas och detaljeras så att det blir enkelt att ta nästa steg – att skapa och testa en första prototyp.

Hur prototypen bör utformas beror på koncept och frågeställning. Det primära målet är att komma igång att testa för att lära sig vad som fungerar och skapa en organisation som är engagerad och motiverad att lära sig och utvecklas tillsammans med teknologin.

Förutom stöd av Daresays workshopledare ges även tillgång till ett stort kompetensnätverk av experter inom Knightec med erfarenhet av att bygga fungerande prototyper och färdiga lösningar med AI.

Om Daresay och vårt tankesätt

Daresay är en design- och innovationsstudio med lång erfarenhet av att hjälpa organisationer att skapa innovativa digitala tjänster med ett människo-centrerat perspektiv. I dessa processer har vi faciliterat sprintar och workshops med många olika typer av organisationer och branscher. I våra två kontor sitter 70 passionerade utvecklare och designers som sätter människan i centrum, använder beprövade processer och hela tiden försöker se möjligheter med ny teknik.

Med denna sprint vill vi erbjuda en helhetsupplevelse som hjälper er grupp att skapa samsyn och planera en väg framåt.
I denna kreativa sprint är alla idéer välkomna och vi ser vi till att alla får komma till tals och bidra med sina perspektiv.

Daresay är en design- och innovationsstudio med lång erfarenhet av att hjälpa organisationer att skapa innovativa digitala tjänster med ett människo-centrerat perspektiv. I dessa processer har vi faciliterat sprintar och workshops med många olika typer av organisationer och branscher. I våra två kontor sitter 70 passionerade utvecklare och designers som sätter människan i centrum, använder beprövade processer och hela tiden försöker se möjligheter med ny teknik.

Med denna sprint vill vi erbjuda en helhetsupplevelse som hjälper er grupp att skapa samsyn och planera en väg framåt. I denna kreativa sprint är alla idéer välkomna och vi ser vi till att alla får komma till tals och bidra med sina perspektiv.

Rum med grupper av folk som samtalar
Rum med grupper av folk som samtalar
Rum med grupper av folk som samtalar

DETTA INGÅR

Två kvinnor håller i en lunchpresentation
Två kvinnor håller i en lunchpresentation

Föredrag: Bli en AI-driven organisation

Sprinten påbörjas med ett, för sprinten, specifikt framtaget föredrag av och med Mikael Wiberg, professor i informatik vid Umeå Universitet.

Kvinna presenterar idéer från post-it lappar på en whiteboard
Kvinna presenterar idéer från post-it lappar på en whiteboard

Skräddarsydd process med erfarna facilatorer

Våra workshopledare tar er grupp genom de olika momenten och säkerställer att det blir en engagerande, inkluderade och rolig upplevelse för alla.

Närbild på en hand som håller i ett lila kort kring AI
Närbild på en hand som håller i ett lila kort kring AI

Fysiska idékort & workshopmallar

Under sprinten använder vi oss av anpassade metoder, mallar och en "Tänk om"-kortlek med 32 idékort som har visat sig vara utmärkta verktyg för att skapa nytänkande AI-idéer.

Bild på två personer från sidan som samtalar om post-it uppsatta på en vägg
Bild på två personer från sidan som samtalar om post-it uppsatta på en vägg
Bild på två personer från sidan som samtalar om post-it uppsatta på en vägg

AI-koncept redo att börja prototypas

För att börja omsätta vad ni lärt er om att bli en AI-driven organisation så kommer ni i slutet av sprinten enats om ett första AI-koncept som ni kan ta vidare till testning.

Säg hej till några av våra workshopledare 👋

Kontaktperson & Design Lead

Fredrik har mångårig erfarenhet av att hjälpa organisationer att skapa innovativa digitala lösningar och facilitera förändringsarbete.

Fredrik har mångårig erfarenhet av att hjälpa organisationer att skapa innovativa digitala lösningar och facilitera förändringsarbete.

Fredrik har mångårig erfarenhet av att hjälpa organisationer att skapa innovativa digitala lösningar och facilitera förändringsarbete.

Emma Fahlman

Workshopledare & UX Designer

Emma har en bakgrund inom produktutveckling och ledarskap, med erfarenhet i hur man skapar värde utifrån användarnas behov.

Emma har en bakgrund inom produktutveckling och ledarskap, med erfarenhet i hur man skapar värde utifrån användarnas behov.

Emma har en bakgrund inom produktutveckling och ledarskap, med erfarenhet i hur man skapar värde utifrån användarnas behov.

Marcus Jonsson

Workshopledare & UX Designer

Marcus har en bakgrund som industridesigner och har länge förespråkat implementering av AI inom produktutveckling.

Marcus har en bakgrund som industridesigner och har länge förespråkat implementering av AI inom produktutveckling.

Marcus har en bakgrund som industridesigner och har länge förespråkat implementering av AI inom produktutveckling.

FRÅGOR & SVAR

Vilka kan delta?

AI-sprinten kan anpassas för de flesta typer av organisationer men kräver aktivt deltagande och god förståelse kring den egna organisationen eller delar av den. Sprinten passar alla organisationer som är nyfikna på AI och vill öka sin kunskap och lösa utmaningar med AI, oavsett tidigare teknisk erfarenhet.

Hur många behöver vi vara?

Antalet deltagare varierar mycket och vi anpassar innehållet beroende på antal deltagare. Daresays sprintar har framgångsrikt genomförts med mindre team om 3-6 personer, till större evenemang med över 30 deltagare från blandade företag och sektorer.

Stöd att bekosta sprinten

Beroende på vilken typ av organisation ni är så finns olika typer av stöd för få. Exempelvis Vinnovas Innovationscheckar. För kommuner och civilsamhällesorgaisationer som vill ta sina koncept vidare finns även möjlighet att få upp till 600 000 kr i stöd genom Vinnovas program "Starta er AI-resa". Kontakt oss för att veta mer.

Vad kostar det?

Vi skräddarsyr sprintarna efter behov och budget så tveka inte att höra av dig så hittar vi ett upplägg som passar er. Se även "Stöd att bekosta sprinten" för mer information om möjligheter till extern finansiering.

Vad händer efter sprinten?

Efter sprinten så kommer ni sett möjligheterna med AI och identifierat var ni vill börja testa. Vill ni ha stöd i den processen så hjälper gärna vi gärna till med expertkompetens och råd. Ifall ni är en kommun eller civilsamhällesorganisaton finns även möjligheten att ta steget och ansöka om stöd från Vinnovas program "Starta er AI-resa". Kontakta oss för mer information.

Är sprinten anpassningsbar?

Ja, både gällande tid och innehåll. Kontakta oss med era önskemål!

Var hålls sprinten?

Sprinten kan hållas över hela Sverige men utanför Stockholmsregionen och Umeå kan en kostnad för resor tillkomma.

HÖR AV DIG!

Är du intresserad av att veta mer om AI-sprinten? Hör av dig till oss så återkopplar någon av våra workshopledare och svarar på dina frågor eller föreslår en tid för ett kostnadsfritt möte. Om du hellre tar det över telefon så kan du slå oss en signal på 070-6596466.

Är du intresserad av att veta mer om AI-sprinten?
Hör av dig till oss så återkopplar någon av våra workshopledare och svarar på dina frågor eller föreslår en tid för ett kostnadsfritt möte. Om du hellre tar det över telefon så kan du slå oss en signal på 070-6596466.