SKAPA ER EGEN AI-assistent

Utveckla en egen AI-Assistent på fyra veckor och utforska hur den kan skapa värde för era kunder och medarbetare.

I detta 4-veckors paket hjälper vi er att skapa en första version av en generativa AI-assistent (likt ChatGPT). Tillsammans identifierar vi var den kan skapa värde för er organisation och era kunder, tar fram prioriterade användningsfall och bygger en första fungerande Assistent som testas på riktigt.

En robot utklippt i papper på en grön bakgrund
En robot utklippt i papper på en grön bakgrund

VARFÖR EN AI-ASSISTENT?

VARFÖR SKAPA EM
AI-ASSISTENT?

Värdeskapande Generativ AI

Den nya generationen av AI-assistenter som bygger på stora språkmodeller (LLMs) möjliggör interaktion genom naturligt språk och kan hämta, sammanfatta och strukturera information från olika interna datakällor och presentera dem baserat på användarpreferenser och sammanhang.

En egen AI-assistent kan specialanpassas och utvecklas för era specifika utmaningar och behov. Den kan implementeras på ett sätt som dessutom möter förändrade behov och nya tekniska innovationer inom organisationen.

Kvinna som presenterar inför en liten grupp
Kvinna som presenterar inför en liten grupp
Kvinna som presenterar inför en liten grupp
Grupp med folk som samtalar
Grupp med folk som samtalar
Grupp med folk som samtalar

Förbättra användarupplevelsen

Förbättra kundupplevelsen och stärk dina anställda med hjälp av AI. En artificiell assistent eller chatbot kan förbättra kundupplevelser genom personliga interaktioner och effektiv service, samtidigt som den ger medarbetarna större befogenheter genom att ta sig an tidskrävande uppgifter, tillhandahålla insiktsfull dataanalys, samt öka deras produktivitet och beslutsfattande.


Förbättra kundupplevelsen och stärk dina anställda med hjälp av AI. En artificiell assistent eller chatbot kan förbättra kundupplevelser genom personliga interaktioner och effektiv service, samtidigt som den ger medarbetarna större befogenheter genom att ta sig an tidskrävande uppgifter, tillhandahålla insiktsfull dataanalys, samt öka deras produktivitet och beslutsfattande.

Egen data och plattformar

Genom att använda din egen data som informationskälla kan vi säkerställa att Assistenten är förankrad i verkligheten och ger svar som du specificerar. Denna metod kallas Retrieval Augmented Generation (RAG) och kombinerar informationshämtning och språkgenerering med er egen data och kunskapskällor.

Assistenten kan dessutom integreras med befintliga system, plattformar, eller skärmtyper, för att utföra relevanta, personifierade, och specifika uppgifter inom organisationen.


De AI-koncept som tas fram under sprinten kommer att prioriteras, utvärderas och detaljeras så att det blir enkelt att ta nästa steg – att skapa och testa en första prototyp.

Hur prototypen bör utformas beror på koncept och frågeställning. Det primära målet är att komma igång att testa för att lära sig vad som fungerar och skapa en organisation som är engagerad och motiverad att lära sig och utvecklas tillsammans med teknologin.

Förutom stöd av Daresays workshopledare ges även tillgång till ett stort kompetensnätverk av experter inom Knightec med erfarenhet av att bygga fungerande prototyper och färdiga lösningar med AI.

Genom att använda din egen data som informationskälla kan vi säkerställa att Assistenten är förankrad i verkligheten och ger svar som du specificerar. Denna metod kallas Retrieval Augmented Generation (RAG) och kombinerar informationshämtning och språkgenerering med er egen data och kunskapskällor.

Assistenten kan dessutom integreras med befintliga system, plattformar, eller skärmtyper, för att utföra relevanta, personifierade, och specifika uppgifter inom organisationen.

Kvinna som presenterar inför en liten grupp
Kvinna som presenterar inför en liten grupp
Kvinna som presenterar inför en liten grupp
Kvinna som presenterar inför en liten grupp
Kvinna som presenterar inför en liten grupp
Kvinna som presenterar inför en liten grupp

Säkerhet & integritet

Systemet kan utvecklas på olika sätt baserat på era interna data-policy och hur känslig er data är. Personuppgifter och intern information som man inte vill ska nå utanför byggnaden behöver hållas lokalt. Vi har erfarenhet av att bygga på både molnbaserade eller helt lokala språkmodeller som grund. De lokala versionerna kan köras på era egna datorer och servrar helt utan internetuppkoppling.

De AI-koncept som tas fram under sprinten kommer att prioriteras, utvärderas och detaljeras så att det blir enkelt att ta nästa steg – att skapa och testa en första prototyp.

Hur prototypen bör utformas beror på koncept och frågeställning. Det primära målet är att komma igång att testa för att lära sig vad som fungerar och skapa en organisation som är engagerad och motiverad att lära sig och utvecklas tillsammans med teknologin.

Förutom stöd av Daresays workshopledare ges även tillgång till ett stort kompetensnätverk av experter inom Knightec med erfarenhet av att bygga fungerande prototyper och färdiga lösningar med AI.

Prototypa och testa

Vi utvecklar en första PoC (Proof-of-Concept) baserad på er organisations tonalitet, er egen data (pdf-er, excel-filer eller annat) och designad för att möta era behov.

Beroende på vilka frågor den första versionen ska svara på och hur känslig er data är använder vi oss antingen av OpenAIs GPTs, vår egen Assistent-prototyp i molnet eller lokala implementationer som anpassas efter era önskemål.

Den första versionen testas sedan på verkliga användare (internt eller externt) för att validera er idé och ge underlag till beslut om att implementera assistenten i egna system,

Rum med grupper av folk som samtalar
Rum med grupper av folk som samtalar
Rum med grupper av folk som samtalar

DETTA INGÅR

Grupp med folk som samtalar
Grupp med folk som samtalar

Identifiera och prioritera

Undersök var och hur man ska använda AI-assistenter i er organisation. Identifiera och prioritera behov och utmaningar.

Kvinna som presenterar inför en liten grupp
Kvinna som presenterar inför en liten grupp

Idégenerera och prototypa

Var med i designprocessen för att generera idéer, funktioner, och enkla prototyper som skapar samsyn i organisationen.

Närbild på en hand som håller i ett lila kort kring AI
Närbild på en hand som håller i ett lila kort kring AI

Proof-of-Concept

Den PoC som utvecklas specifikt för era krav kommer vara fungerande och kan testas på faktiska användare.

Bild på två personer från sidan som samtalar om post-it uppsatta på en vägg
Bild på två personer från sidan som samtalar om post-it uppsatta på en vägg
Bild på två personer från sidan som samtalar om post-it uppsatta på en vägg

Testa och validera

Testa och utvärdera er idé, användarupplevelsen och prestandan både från ett internt och externt perspektiv.

HÖR AV DIG!

Är du intresserad av att veta mer om upplägget av att bygga och implementera egna AI-Assistenter? Hör av dig till oss så återkopplar någon av våra AI-experter med svar på dina frågor eller föreslår en tid för ett möte. Om du hellre tar det över telefon så kan du slå Fredrik Johansson en signal på 070-6596466.

Är du intresserad av att veta mer om upplägget av att bygga och implementera egna AI-Assistenter? Hör av dig till oss så återkopplar någon av våra AI-experter med svar på dina frågor eller föreslår ett möte.

Om du hellre tar det över telefon så kan du slå Fredrik Johansson en signal på 070-6596466.