DARESAY AI SPRINT KIT

Toolkitet innehåller 8 egendesignade workshopmallar samt en kortlek med över 30 kort för nytänkande idégenerering inom AI.

Vi använder verktygen i vår AI-sprint. Läs mer om sprinten och dess upplägg via https://ai-sprint.daresay.io

Hämta kitet helt kostnadsfritt eller läs mer om innehållet.

En öppen bok innehållande ett AI-kit
En öppen bok innehållande ett AI-kit

AI-KITETS INNEHÅLL

AI-KITETS INNEHÅLL

🤖 8 AI workshopmallar

Våra egendesignade AI-workshopmallar som guidar dig genom sprinten.

💡 30+ AI Idé-kort

Våra egendesignade Idé-kort som hjälper dig att hitta nya synsätt på AI-lösningar.

🚀 Allt samlat i en PDF

Mallarna och korten är samlade i en PDF. Använd materialet helt digitalt eller skriv ut det på papper.

SYFTE OCH UPPLÄGG

SYFTE OCH UPPLÄGG

Grupp med folk som samtalar
Grupp med folk som samtalar

Varför vi skapat kitet

Intresset för AI har den senaste tiden exploderat, men för många är det fortfarande en utmaning att förstå hur AI kan användas för verksamhetens behov och mål. Toolkitet syftar till att göra det lättare för företag och organisationer att identifiera utmaningar och skapa innovativa lösningar där AI-teknologier kan appliceras.

Kitet inkluderar kreativa, lekfulla, och samskapande verktyg och metoder för att utforska, idégenerera, och analysera potentiella AI lösningar för just er verksamhet. För bästa upplvelse och resultat bör sprinten faciliteras av workshopledare från Daresay och göras i grupp tillsammans med kollegor.

Grupp med folk som samtalar
Grupp med folk som samtalar

Användning

I första hand är kitet framtaget för företag och organisationer som vill öka sin konkurrenskraft på marknaden genom att utforska användningsområden för användandet av AI inom just deras verksamhet.

Vi har valt att göra vårt AI-toolkit publikt så att fler ska kunna utforska de fantastiska möjligheterna med AI-innovation på egen hand. Varje kort eller mall har en kort beskrivning på hur de används för att ni snabbt ska komma igång.

Läs mer om upplägget som Daresay använder via länken:
https://ai-sprint.daresay.io

Grupp med folk som samtalar
Grupp med folk som samtalar

Varför vi skapat toolkitet

Intresset för AI har den senaste tiden exploderat, men för många är det fortfarande en utmaning att förstå hur AI kan användas för verksamhetens behov och mål. Toolkitet syftar till att göra det lättare för företag och organisationer att identifiera utmaningar och skapa innovativa lösningar där AI-teknologier kan appliceras.

Kitet inkluderar kreativa, lekfulla, och samskapande verktyg och metoder för att utforska, idégenerera, och analysera potentiella AI lösningar för just er verksamhet. För bästa upplvelse och resultat bör sprinten faciliteras av workshopledare från Daresay och göras i grupp tillsammans med kollegor.

Grupp med folk som samtalar
Grupp med folk som samtalar
Grupp med folk som samtalar
Grupp med folk som samtalar

Användning

I första hand är kitet framtaget för företag och organisationer som vill öka sin konkurrenskraft på marknaden genom att utforska användningsområden för användandet av AI inom just deras verksamhet.

Vi har valt att göra vårt AI-toolkit publikt så att fler ska kunna utforska de fantastiska möjligheterna med AI-innovation på egen hand. Varje kort eller mall har en kort beskrivning på hur de används för att ni snabbt ska komma igång.

Läs mer om upplägget som Daresay använder via länken:
https://ai-sprint.daresay.io

Grupp med folk som samtalar

Varför vi skapat toolkitet

Intresset för AI har den senaste tiden exploderat, men för många är det fortfarande en utmaning att förstå hur AI kan användas för verksamhetens behov och mål. Toolkitet syftar till att göra det lättare för företag och organisationer att identifiera utmaningar och skapa innovativa lösningar där AI-teknologier kan appliceras.

Kitet inkluderar kreativa, lekfulla, och samskapande verktyg och metoder för att utforska, idégenerera, och analysera potentiella AI lösningar för just er verksamhet. För bästa upplvelse och resultat bör sprinten faciliteras av workshopledare från Daresay och göras i grupp tillsammans med kollegor.

Användning

I första hand är kitet framtaget för företag och organisationer som vill öka sin konkurrenskraft på marknaden genom att utforska användningsområden för användandet av AI inom just deras verksamhet.

Vi har valt att göra vårt AI-toolkit publikt så att fler ska kunna utforska de fantastiska möjligheterna med AI-innovation på egen hand. Varje kort eller mall har en kort beskrivning på hur de används för att ni snabbt ska komma igång.

Läs mer om upplägget som Daresay använder via länken:
https://ai-sprint.daresay.io

Grupp med folk som samtalar

HÄMTA KITET KOSTNADSFRITT

HÄMTA KITET

HÖR AV DIG!

Vi vill gärna ta del av om du har några frågor eller feedback på materialet.
Hör även av dig om ni behöver hjälp att facilitera en AI-sprint anpassad för just er verksamhet.

Fredrik Johansson

Sprint Facilitator & Design Lead

Sprint Facilitator
& Design Lead

Emma Fahlman

Sprint Facilitator & UX Designer

Sprint Facilitator
& UX Designer

Marcus Jonsson

Sprint Facilitator & UX Designer

Sprint Facilitator
& UX Designer

Kontakta oss